Steeds meer zorgpersoneel wordt zzp’er. ,,Vaak doen ze het uit liefde voor het vak. Ze willen meer tijd hebben voor de patiënt.’

Mohamed Azzaoui is de enige die het door heeft. De 78-jarige meneer Conner fluistert met zwakke stem tegen de fotograaf dat dat geld kost. Hij bedoelt: wil de fotograaf een plaatje, dan moet hij afrekenen. Grapje!

Azzaoui (30) en meneer Conner hebben iets samen. Ze snappen elkaar. De sterke stoere jongeman en de fragiele, bedlegerige senior. Als Azzaoui naast zijn bed staat, grijpt Conner zijn hand en werpt hem een warme blik toe.

Azzaoui heeft ‘er altijd van gehouden om mensen te helpen’, zegt hij. Hij begon zijn carrière als jeugdwerker en stapte zo’n vijf jaar geleden over naar de thuiszorg. Eerst deed hij dat in loondienst. Dit jaar werd hij zzp’er bij HappyNurse. Want dat biedt meer vrijheid. Om het werk te combineren met zijn gezin. ,,De tweede is onderweg.” En om het te combineren met een andere baan. ,,Ik geef ook les.” Daarnaast droomt hij ervan om een eigen zorgbedrijf op te zetten, samen met zijn vrouw, die ook verzorgende is.

Als je vijf minuten hebt voor meneer Jansen en hij begint ineens te huilen, dan wil je hem niet aan zijn lot overlaten

In rap tempo

Het aantal zzp’ers in de zorg neemt in rap tempo toe. In deze regio zijn er de afgelopen vijf jaar duizenden bijgekomen. In 2013 stonden bij de Kamer van Koophandel 3024 zzp’ers ingeschreven met een zorgberoep in de regio Haaglanden (Westland, Delft, Zoetermeer, Den Haag). Op 1 oktober van dit jaar zijn het er 5532. Het is nog net geen verdubbeling, maar wel een toename van zo’n tachtig procent. De meesten zijn gevestigd in Den Haag. In deze stad staan er op dit moment meer dan 3600 zorgverleners ingeschreven als zelfstandige zonder personeel.

De trend om als zorgverlener voor jezelf te beginnen speelt vooral in de grote steden, zegt Nelson Soares, die onder de paraplu van franchise-onderneming HappyNurse een uitzendbureau runt voor zorgpersoneel. Den Haag is een van de drie steden waar hij actief is. In de steden ‘wordt het meer aan elkaar doorverteld’, ziet hij.

Slotervaart

De trend om zzp’er te worden in de zorg neemt zo’n vlucht dat het MC Slotervaart in Amsterdam het geruchtmakende faillissement eind vorige maand mede hieraan wijt. De zzp’er is namelijk duur. Bovenop het normale uurtarief komt een toeslag voor het bemiddelende detacheringsbureau. Daarbij: de personeelsschaarste is zo groot dat de zzp’er gerust zijn tarief op kan schroeven. Uitzendbureau-directeur Soares: ,,Je ziet algemeen verpleegkundigen die 65 euro per uur vragen, terwijl de meesten tussen de 40 tot 50 euro per uur verdienen. Als je vraagt waarop dat tarief gebaseerd is, dan hoor je vaak: ik ben schaars. Het is aan de werkgever om daar al dan niet in mee te gaan.‘’

Het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft liet in 2010 in deze krant al weten zich gedwongen te voelen ‘professionele, maar dure’ zelfstandigen in te huren. Deed het ziekenhuis dat niet, dan zouden er operaties moeten worden uitgesteld vanwege het tekort aan ok-assistenten. En dat wilde de instelling koste wat het kost voorkomen.

Kosten

Als jij zzp’er bent ken je het ziekenhuis niet. Dat leidt tot onveilig­heid

NVZ

Hoeveel zzp’ers er nu precies werken bij de ziekenhuizen in deze regio, is niet bekend. Dat varieert sterk, maar de schaarste is alleen maar prangender geworden, weet woordvoerder Wouter van der Horst van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). ,,Het aantal zzp’ers in de ziekenhuizen groeit en dat vinden we helemaal niet leuk”, zegt hij. In de ziekenhuizen gaat het nog om ‘een relatief klein aandeel’, stelt hij – in de thuiszorg en de ouderenzorg zijn het er meer -, toch maken de ziekenhuizen beduidend meer kosten door de komst van de zzp’ers. ,,Ze zijn zeventien procent meer kwijt.‘’

En de hoge kosten zijn niet het enige probleem. ,,Als jij zzp’er bent ken je het ziekenhuis niet, ken je de specialisten niet. Dat leidt tot onveiligheid.‘’

De trend zet de komende jaren stevig door, voorziet hij, maar de NVZ hoopt op termijn het tij te keren. ,,Een periode van bezuinigingen ligt achter ons. We zetten nu weer in op het opleiden van nieuwe mensen en het creëren van stageplekken. Ook is er een grote campagne gestart om mensen enthousiast te maken voor een beroep in de zorg.”

Liefde

Directeur Frank Alfrink van stichting ZZP Nederland, een belangenorganisatie voor zzp’ers, zegt ‘zeker te herkennen’ dat steeds meer zorgmedewerkers uit vaste dienst gaan. Landelijk gezien zijn het er duizend per maand, weet hij. En van alle nieuwe leden van de stichting heeft het merendeel een beroep in de zorg. ,,Zorgmedewerkers kiezen er massaal voor. Dat zie ik niet alleen bij ons, maar ook bij collega-organisaties.‘’

De belangrijkste reden die ze hiervoor opgeven? De liefde voor het werk, zegt Alfrink. ,,Ze willen meer tijd doorbrengen bij de patiënt. Onder meer door de toegenomen administratielast staat die tijd onder druk. Als je vijf minuten hebt voor meneer Jansen en hij begint ineens te huilen, dan wil je hem niet aan zijn lot overlaten.”

Valkuil

De zorg-zzp’ers die hij spreekt zijn ‘heel gedreven mensen’. Dat is ook weer meteen hun valkuil. ,,Het is een heel mooie beroepsgroep. Deze mensen zijn zó gefocust op hun vak. Ze zetten zich er met hart en ziel voor in. Het gevaar is dat ze die extra zorg onbetaald in hun vrije tijd verlenen.‘’

Uitzendbureaubaas Soares herkent dit, maar signaleert ook een andere reden waarom zorgpersoneel voor een bestaan als zzp’er kiest: de betaling. ,,Die lijkt beter, maar ik zie vaak dat ze zich daar in vergissen. Veel zorgmensen besluiten van de ene op de andere dag om voor zichzelf te beginnen zonder dat ze zich hebben verdiept in het ondernemerschap. Ze hebben geen pensioenverzekering, geen arbeidsongeschiktheidsverzekering en zelfs geen visitekaartjes. Dat laatste is echt een kleine investering. Het lijkt of ze meer verdienen, maar ze vergeten die premies. Ze hebben het niet goed geregeld.‘’

Soares attendeert ze daar dan op: ,,Ik zeg dan: als jij in een winkel komt en de schappen zijn leeg en het is er een zooitje, dan kom je er niet meer terug. Als ondernemer moet je je zaken goed regelen en dat jij een goede zorgverlener bent betekent niet dat je ook een goede ondernemer bent.‘’

Saskia Chedi-Coesel (31) heeft dat ondernemersbloed wel in zich. Toen ze van school kwam, ging ze in de thuiszorg werken, als zzp’er. ,,Dat was in 2009. Ik dacht bij mezelf: waar is het meeste werk in? In de zorg.”

Ongelukkig

Het beviel haar zo goed om haar eigen zaken te regelen dat ze in 2012 besloot om het groter aan te pakken. Ze ging bemiddelen voor andere zzp’ers. Nu stuurt ze twee thuiszorgteams aan voor franchise-onderneming HappyNurse. Ooit heeft ze een blauwe maandag in loondienst gewerkt voor een zorgbedrijf, maar daar werd ze ‘ongelukkig’ van. ,,Dat een ander bepaalt wanneer je op vakantie gaat of hoe laat je begint, dat was niks voor mij. Ik was het gewoon niet gewend. Het ondernemerschap brengt risico’s met zich mee en ik ben altijd bereikbaar, maar ik kan wel mijn eigen tijd indelen.‘’

‘Goed voor de roosters, maar meer kosten’

Instellingen voor ouderenzorg, thuiszorgbedrijven en ziekenhuizen; allemaal maken ze gebruik van zzp’ers.

Het voordeel hiervan, aldus een woordvoerder van het HagaZiekenhuis, is ‘dat we het personeelstekort daarmee kunnen opvangen’. ,,Het nadeel is dat de personeelskosten hierdoor oplopen. Een ander nadeel is dat zzp’ers zich minder binden aan de organisatie en ‘alleen’ de diensten draaien zonder extra administratieve werkzaamheden en verantwoordelijkheden te dragen.’’

Dat kan problemen geven met het vullen van de roosters, vervolgt de woordvoerder. ,,Hun commitment met de zorg is groot, maar ze hebben begrijpelijkerwijs minder op met de organisatie waarvoor ze werken.’’

De personeelstekorten in de zorg blijven ook in deze regio problematisch. HMC Bronovo sloot vorige maand nog de intensive care vanwege een tekort aan personeel.

bron: https://www.ad.nl/den-haag/hulp-aan-het-bed-is-vaker-zzp-er~a9bb2e18/